Miljöteknik

Praktiskt taget varje verksamhet på den framtida arbetsmarknaden förväntas finna lösningar på olika miljöproblem.

Miljöteknik är ett övergripande begrepp för tekniska lösningar som syftar till att vara miljövänliga.​

Hos både företag och privatpersoner finns en koppling mellan miljö och energifrågor. Går det att identifiera och därmed förebygga energiläckage så minskas energiförbrukningen och därmed självklart belastningen på miljön.

Byggnadsteknisk Termografering​

Termografering är en omvandling av värmestrålning till tvådimensionella IR-bilder med hjälp av en värmebildskamera. Med hjälp av dessa bilder analyseras temperaturvariationer i den aktuella anläggningen.

Intresset för och kring termografering växer i takt med kraven på täthet och energieffektivisering.

IR termografi har använts sedan mitten av 60-talet för att identifiera och lösa värmetekniska problem.

Under slutet av 70 och början av 80-talet, när oljepriserna ökade började Termografi användas i större omfattning som ett verktyg för att förbättra byggnaders energiprestanda. Sedan dess har applikationsområdena snabbt vuxit.​

​Byggnadsinspektion med termografi fokuserar på klimatskalet.

En byggnadstermografisk undersökning kan kontrollera:

  • Köldbryggor (kallras)
  • Bristande isolering
  • Vattenläckage
  • Fuktskador
  • Dörr och fönsterinfattningar
  • Värmeslingor

Det finns dock även andra inspektioner såsom: Värme, Ventilationssystemet samt det Elektriska systemet.

FM Bygg & Montage AB kan hjälpa dig genom termisk dokumentation att identifiera otätheter i klimatskalet samt byggfusk. Genom vår samverkan kan detta sedermera ge stora energibesparingar samt trivsammare inomhusklimat.

​Kontakta oss

För mer information om ovanstående, vänligen maila till: info@foretagsmiljo.se​​​