Miljömål

Företagsmiljös miljömål utgörs av:​

  • Att varje funktion inom FM Bygg & Montage senast 2021 skall ha ett miljörelaterat mål.

  • Tjänsteresor görs bara om ett miljövänligt färdsätt finns tillgängligt.

  • Vi skall kontinuerligt informera och utbilda anställd personal om miljöarbete.

  • Att FM Bygg & Montage AB har en väl fungerande avfallshantering som kontinuerligt ses över.

Miljökunskap, att företagets medarbetare är väl insatta i det interna miljöarbetet och grundläggande miljömål är en förutsättning för att FM Bygg & Montage framgångsrikt, på sikt, ska nå en miljödiplomering syftandes till en framtida ISO Certifiering.

Handlingplan​

Ovanstående miljömål samt miljöpolicy ligger till grund för FM´s handlingsplan.

I handlingsplanen beskriver vi hur vi skall nå upp och uppfylla vår ambitiösa miljöpolicy samt även våra miljömål och hur vi ska nå dem samt när vi senast ska vara klara med miljömålen.​​​