Miljömål

Företagsmiljös miljömål utgörs av:​

  • Att varje funktion inom FM senast 2012 skall ha ett miljörelaterat mål.

  • Att FM under en fyraårsperiod skall byta ut samtliga tjänstebilar till miljögodkända fordon.

  • Tjänsteresor görs bara om ett miljövänligt färdstätt finns tillgängligt.

  • FM skall kontinuerligt informera och utbilda anställd personal om miljöarbete.

  • Att FM har en väl fungerande avfallshantering som kontinuerligt ses över.

Miljökunskap, att företagets medarbetare är väl insatta i det interna miljöarbetet och grundläggande miljömål är en förutsättning för att Företagsmiljö framgångsrikt, på sikt, ska nå en miljödiplomering syftandes till en framtida ISO certifiering.

Handlingplan​

Ovanstående miljömål samt miljöpolicy ligger till grund för Företagsmiljös handlingsplan.

I handlingsplanen beskriver vi hur vi skall nå upp och uppfylla vår ambitiösa miljöpolicy samt även våra miljömål och hur vi ska nå dem samt när vi senast ska vara klara med miljömålen.​​​

Kristallvägen 118

126 38 Hägersten