Företagspolicy​

Policyn är ömsesidig dvs den anger både vad företaget erbjuder och vilka förväntningar som ställs.

Vår policy bygger på fyra grundläggande principer:​

1. Att skapa utveckling genom gemensamma värderingar. Ömsesidig

respekt, tillit, samt engagemang är nyckelfaktorer för företagets

utveckling och verksamhetens lönsamhet.

2. Att vara en viktig samt integrerad del av samhället.

3. En helhetssyn ska prägla vårt arbete.

4. Att ha kompetenta samt motiverade medarbetare.​