​Etik & Moral​

Vi på Företagsmiljö arbetar utefter följande, övergripande, punkter:

  • På vår arbetsplats skall alla medarbetare känna sig trygga

  • Vi arbetar för att skapa likvärdiga arbetsförhållanden för kvinnor och män samt att skapa förståelse för jämställdhetens princip

  • Vi arbetar aktivt emot all form av diskriminering, främlingsfientlighet, våld och mobbning

  • Alla våra medarbetare har ansvar över att förebygga, upptäcka och rapportera konflikter och kränkande handlingar

Kristallvägen 118

126 38 Hägersten